WhatsApp
Yükleniyor....

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki 16 Ana Madde ve 8 Alt Maddeden oluşan şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizde satışta olan web paketleri ve ona bağlı tüm sayfalar Dodo Bilişim malıdır ve onun tarafından işletilir.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
a.dodobilisim.net - dodobilisim.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.dodobilisim.net - dodobilisim.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde
d.Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Bu tür girişimlerde bulunan kişiler hakkında yetkili mahkemelere dava açılacaktır. Kullanıcılar verdikleri siparişlerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Hosting Yazılımlarınızı Taşıma

Yazılımlarımızı başka bir hosting'e taşımak isterseniz ek olarak bir lisans ücreti ödemeniz gerekebilir. Bu hakkı Dodo Bilişim taraflar arası gizli tutma hakkına sahiptir.


4.  BİLGİ GİZLİLİĞİ
4.1. dodobilisim.net - dodobilisim.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
4.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
dodobilisim.net - dodobilisim.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10.DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Eğer yazılım kopyalanıp ve çoğaltılma girişiminde bulunursa ve ek olarak kaynak kodlarını müşteri satın almadıysa 50.000 TL Ceza ile faturası kesilmiş biçimde cezalandırılacaktır.

13. Müşteri Adı......  , Dodo Bilişim arasında yapılan her işte Dodo Bilişim Fatura kesmek zorundadır.

14. Yıllık olarak lisans ücreti 1.500 TL olup kaynak kodları alınmayan yazılımlarda her yıl düzenli olarak ödeme yapılmak zorundadır. Aksi taktirde Dodo Bilişim Lisansı iptal etme hakkına sahiptir.

15. Hosting ve Domain farklı firmada barındığı sürece Dodo Bilişim’in hiçbir müdahale hakkı yoktur.

16. Hosting ve Domain Dodo Bilişim’de barındığı sürece lisans ücreti alınmayacaktır.

17. Listelenmekte Olan Paketimiz LİSANSLI KORUMALI Üründür. Paketlerimizin Fiyatlandırması İçin Mail, Canlı Destek veya 0850 308 28 74 telefon numaralı Whatsapp Hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Paket Sistemlerimiz lisanslı olup TEK ALAN ADI ve Yıllık Lisanslama Ücretlendirmeli Yapılmaktadır. Satın Aldığınız Tüm Paketlerimiz 1 YIL Süresince Ücretsiz Destek Verilmektedir. 1 Yıl Süre Sonunda Web Site Bakım ve Lisanslama Ücreti Yıllık 1.500TL+KDV olarak yansıtılacaktır. Web sitenizde tarafımızdan yapılacak tüm güncellemeler Web Site Bakım ve Lisanslama adı altında ücretsiz olacaktır.
Yazılımlarımızın Tamamı AÇIK KAYNAK Kod Sistemine Sahip Olup Tema Koruma Amacı İle Sadece Sistem Dosyaları Şifrelidir. Farklı Hosting firmasına taşınması durumunda ayrıca lisans almanız gerekir.

                                                  İş bu sözleşme .............. tarihinde ........... (Yazılım Sahibi) ile ........... (MÜŞTERİ –  olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.